визначення таксономії

Слово таксономія - це слово, яке походить з грецької мови і використовується для позначення того процесу класифікації та упорядкування, який служить для організації різних типів знань. Грецькою мовою таксос означає упорядкування, організацію та номос закони, правила. Таким чином, таксономія - це те, що різні науки та наукові галузі використовують для класифікації своїх конкретних знань, щоб вона залишалася організованою та зрозумілою для використання чи аналізу.

Таксономія може застосовуватися до будь-якого аспекту або сфери життя, навіть поза наукою. Хоча ідея таксономії зазвичай пов'язана в основному з природничими науками, такими як біологія (з класифікації видів тварин і рослин тощо), реальність показує нам, що можна здійснити таксономічний процес із будь-якого типу знань або набору даних, що існувати. Наприклад, колекція книг, яку можна мати, може бути класифікована за автором або за назвою роботи, і в обох напрямках можна було б провести таксономію.

Однією з характеристик таксономії є те, що вона дозволяє групувати дані або класифікувати їх на дедалі менші або конкретніші набори таким чином, що до них можна отримати набагато простіший доступ та вказуючи їхні особливі та специфічні особливості. Це зрозуміло, якщо говорити про види тварин, що походять з однієї групи, наприклад котячих, оскільки їх поступово класифікують та маркують відповідно до диференціальних ознак між кожним із них. Таким чином, такі групи, як клас, підклас, порядок, підряд, сім’я чи плем’я - це поняття, загальні для біологічних наук (наприклад), які служать для поступового розміщення існуючих живих істот від найбільших до найменших. Тоді, маючи класифіковані та упорядковані дані, можна проводити набагато більш адекватні та повні аналізи та спостереження, що дозволяють отримати кращі кінцеві результати.