визначення соціолінгвістики

Вивчення суспільства може проводитися з різних точок зору. Однією з можливих точок зору є соціолінгвістика, яка аналізує використання мови з соціальної точки зору як важливого засобу спілкування.

Соціолінгвістика, форми висловлювання та контексти та фактори впливу

Мова має важливе значення з людської точки зору до того, що людина спілкується не лише словами, а й невербальним спілкуванням.

Соціолінгвістика вивчає мовні фактори та виявляє їх з іншими типами соціальних факторів, такими як економічний рівень, соціальне становище, яке займає людина, стать, освітній рівень людини, цінності, отримані від ваших батьків, ваш статус, ваша професія ...

З цієї точки зору соціолінгвістика також аналізує площину людського спілкування, аналізуючи конкретне середовище, в яке ця людина інтегрована, оскільки мова має специфічні варіації.

Навколишнє середовище та вплив на людину

Таким чином, враховується, що мова, далеко не абстрактний фактор, має прямий вплив через причинно-наслідкові зв'язки на різні сфери життя людини. Ця дисципліна має як теоретичну версію, так і практичну частину. При вивченні соціолінгвістики вивчається не тільки сама людина, а й зовнішнє середовище, в якому живе людина.

Значення мови в житті

Використання мови настільки притаманне людині, що соціолінгвістика як наука, яка зосереджена на вивченні мови, також пропонує додаткові знання про людину. Вплив суспільства на мову дуже великий. Цей вплив стосується культурних норм, що стосуються кожної мови, очікувань та контексту, в якому мовці постійно взаємодіють.

Походження предмета також враховується як фактор впливу. Наприклад, не те, що людина народилася в дуже маленькому місті, як людина, яка народилася у великому місті. Іншим фактором, який також може вплинути, є релігія людини. Таким чином, комунікативні звички мовця аналізуються як людська істота, інтегрована в конкретне середовище, в якому він перебуває.