визначення порівняльних таблиць

Інформацію, з якою ми обробляємо, можна систематизувати та упорядкувати різними способами. Один з них - через порівняльні таблиці. Це загальні схеми, за допомогою яких можна протиставити різні елементи, що складають дану тему, подібним. Іншими словами, це техніка, яка полегшує розуміння справи шляхом схематичної візуалізації інформації.

Загальні міркування щодо порівняльних таблиць

Ці типи схем виконують потрійну функцію:

1) надається короткий зміст інформації,

2) порівнюються відповідні дані та

3) показати подібності та відмінності щодо теми.

Як загальний критерій, вони організовані з різних колонок, в яких розподіляється інформація. Ці таблиці застосовні до всіх видів діяльності, таких як дослідження, викладання, діяльність у школі чи діловому світі.

Ці інформативні таблиці полегшують систематизацію інформації. Таким чином, одну впорядковану тему можна порівняти з іншою. Порівняні концепції чи ідеї дають глобальне бачення, і завдяки цьому більш доцільно знати конкретну тему.

Практичний приклад

Припустимо, ми маємо намір придбати нову машину, але ми вагаємось між двома різними моделями. З цієї первинної проблеми ми створюємо дві різні таблиці, в які записуємо відповідну інформацію про обидва автомобілі. У ньому ми вказуємо конкретні дані, такі як робочий об'єм, тип двигуна та його потужність, ціна тощо. Порівнюючи характеристики двох автомобілів, ми використовуємо інструмент, щоб прийняти рішення придбати той чи інший.

Коли немає необхідності порівнювати інформацію, можна використовувати синоптичну таблицю та інші методичні засоби.

Як випливає з назви, таблиця порівняння призначена для порівняння інформації. Однак, коли йдеться про сортування даних без їх порівняння з іншими, можна також використовувати інший інструмент - синоптичну таблицю. Цей прийом призначений для упорядкування, розбиття та ранжування певної інформації.

Зверніть увагу, що порівняльні таблиці або синоптики є одними з традиційних методів розробки методики вивчення, але існують також концептуальні карти, графіки, схеми або традиційні резюме. Усі ці методи посилюють засвоєння та розуміння інформації.

Фото: Fotolia - alexandertrou