визначення локусу

В області аналітичної геометрії поняття геометричного місця передбачає вказівку або визначення поверхні, створеної на координатній осі з заданого рівняння. Це означає, що кожне математичне рівняння має конкретне графічне зображення, яке може бути лінією, кривою, параболою або будь-якою іншою фігурою.

Як і будь-яка інша математична ідея, поняття локусу є абстрактним. Математична абстракція базується на двох основних одиницях: кількості та крапці. Перший використовується для алгебраїчних обчислень, а другий для розуміння геометричного простору. У цьому сенсі локуси - це сукупності точок, що мають однакові властивості.

Ця пропозиція дозволяє краще зрозуміти простір

Якщо взяти за орієнтир окружність радіусом один метр, то ця геометрична фігура є геометричним місцем точок на площині, що знаходяться на однаковій відстані від іншої конкретної точки, центру кола. Іншими словами, загальна відстань між усіма точками, що складають геометричне місце, є радіусом окружності.

Аналітична геометрія вивчає геометричні фігури, але це робиться за допомогою математичних рівнянь. Це інструмент, який дозволяє представляти всілякі ситуації, приймати рішення, пояснювати явища або знати основні характеристики даної ситуації. Зрештою, форма, яка виражає локус, допомагає описати всі види просторових реалій.

Аналітична геометрія в історії математики

Евклідова геометрія була розроблена грецьким математиком Евклідом у III столітті до н. С і зосереджується на вивченні геометричних фігур та їх властивостей. Аналітична геометрія стає поєднанням класичної геометрії та алгебри.

Засновником цієї дисципліни був Декарт, французький філософ і математик 17 століття. Його нове бачення геометрії було розроблено у його відомій праці "Дискурс методу". Для Декарта математика не була належним чином наукою, а методом розуміння самої науки. Можна сказати, що за допомогою математики вже можна було пояснити, чому все,

Декартові осі (слово декартово походить від назви Декарт латинською мовою) є традиційними координатами будь-якого дослідження аналітичної геометрії. У цьому сенсі абстрактний вираз алгебраїчного типу можна перевести на певне зображення, наприклад, параболу.

Аналітична геометрія стосується набору алгебраїчних кривих: еліпса, окружності, параболи, гіперболи або гіперболоїду.

Фото: Fotolia - mustgo