етичні цінності: відносні та абсолютні - визначення, поняття і що це таке

Етична цінність - це показник поведінки, який дозволяє нам стикатися зі своїм повсякденним життям. Таким чином, коли нам доводиться приймати рішення про конкретну дію (наприклад, допомогти комусь чи не робити), існує оцінка, яка спонукає нас діяти щедро чи егоїстично.

Ідеї ​​справедливості, надії чи солідарності - це етичні цінності, які стають ідеалами, що впливають на нашу поведінку, будь то на роботі, в особистих стосунках або в будь-якому аспекті життя.

Два критерії розуміння етичних цінностей: релятивізм та універсальність цінностей

Етика є дисципліною філософії і орієнтована на відображення моральної поведінки людей. Дуже схематично можна сказати, що існує два можливих підходи.

З точки зору релятивізму, людські цінності змінюються і залежать від ряду обставин (отримана освіта, соціальний контекст, історичний момент тощо). Таким чином, громадянин вищого класу із сприятливими умовами життя, ймовірно, матиме дуже різні цінності від цінностей людини, яка живе у фавелі та загрожує соціальною ізоляцією. Цей підхід є детермінованим, оскільки x життєві обставини передбачають x людські цінності.

Деякі філософи вважають, що цінності не відносні, а універсальні та об'єктивні. Їх універсальність полягає в тому, що вони є загальними ідеями в усіх культурах та обставинах. Іншими словами, ідея солідарності чи справедливості може відрізнятися в якомусь конкретному аспекті, але всі люди мають уявлення про те, що означає солідарність чи справедливість.

Точка зору софістів і Платона

У класичній Греції софісти та Платон підняли цікаву дискусію щодо етичних цінностей. Софісти відстоювали релятивістську думку і стверджували, що моральні міркування є простою людською умовою (те, що морально бажано для афінян, може бути гідним для спартанців).

Натомість Платон стверджував, що етичні цінності знаходяться в людській душі як універсальні ідеї, і завдяки знанню можна пізнати їх і втілити в життя. Для Платона, коли людина визначає етичні цінності всередині себе, він може вести справедливе і гармонійне життя.

Фотографії: Fotolia - Photoraidz / alestraza