визначення лідерства

Здібність, якою має людина і за допомогою якої вона здатна впливати на свою групу належності

Термін "лідерство" позначається відповідно до тієї здатності, яку має людина, і завдяки якій вона може впливати на свою групу належності, або до певної громадськості, перед якою висловлюється та направляється його повідомлення. Ситуація з керівництвом передбачає вплив на переконання, цінності та дії інших людей, а також підтримку їх з ентузіазмом у досягненні спільних цілей групи, до якої вони належать .

Той, хто займає керівну роль у групі чи секторі, відрізнятиметься від решти своїх однолітків, оскільки вони здатні приймати найбільш правильні та зручні рішення для справи, і це дозволить їм досягти спільної мети.

Тобто, лідерство дозволяє нам бачити поза поверхневим, це мати бачення поза видимим, і саме ця характеристика дозволяє нам здійснювати лідерство в будь-якій галузі.

Ефективно виконувати виконавчу функцію в проекті

Лідерство - це здатність проявляти ініціативу в будь-якому питанні, керувати, викликати, просувати, мотивувати, стимулювати та оцінювати групу чи команду, що формально є результативним та ефективним здійсненням виконавчої діяльності проекту. , чи відповідає це особистій, управлінській чи інституційній сфері компанії чи організації .

Основні умови здійснення лідерства: здатність переконувати, впливати на інших та харизма

Всякий раз, коли є лідерство, буде лідер , який буде людиною, на яку ляже відповідальність за завдання впливу та мотивації групи або її послідовників. Хоча є кілька умов, яким повинен відповідати лідер, щоб мати можливість займати це привілейоване становище в межах групи чи організації, здатність переконувати, впливати на інших та їх харизма будуть вважатися визначальними змінними, коли мова заходить про досягнення цілі впливу .

Типи керівництва

Існують різні типи лідерства , хоча вони визначатимуться трьома питаннями, з одного боку, формальністю у виборі, з іншого - відносинами, встановленими між лідером та послідовниками, та типом впливу, який утримує лідер над тими, кому ти наказуєш.

Через офіційність у своєму виборі ми знайдемо офіційне керівництво (попередньо встановлене організацією) та неформальне керівництво (яке з’являється в групі).

Відповідно до другого питання, ми знайдемо такі типи: лідерство диктатора (форсує свої ідеї в групі, негнучке, любить впорядковувати та руйнувати творчі здібності інших), автократичне лідерство (лідер єдиний, хто приймає рішення та організовує групі, не потрібно обґрунтовувати рішення, які вона приймає), демократичне керівництво (лідер приймає рішення після обговорення їх із групою, яка дає свою думку та вибирає серед варіантів рішення, представлених лідером), патерналістське керівництво (приймає рішення вручаючи з нагород і карає своїх послідовників в залежності від того чи не відповідають вони з гаслами), невтручання ліберального керівництва(Керівник передає рішення групі, члени групи користуються повною свободою рішення).

І відповідно до типу впливу лідера на його підлеглих, трансакційне лідерство (члени групи визнають лідера таким і авторитетом), харизматичне лідерство (лідер має здатність модифікувати цінності, переконання та установки своїх послідовників), справжнє лідерство (таке, при якому лідер концентрується на тому, щоб вести себе першим), бічне лідерство (серед людей одного рангу в організації) та лідерство на роботі (на робочому місці).

Компанія, товар або сектор економіки займає місце абсолютної переваги

З іншого боку, поняття лідерства зазвичай використовується, коли ми хочемо вказати, що компанія, організація, продукт чи сектор економіки займає місце або ситуацію абсолютної переваги по відношенню до своїх однолітків та контексту, в якому вони діють.

На комерційному рівні цінність, що надається цій концепції, є дуже високою, оскільки підтримка лідерських якостей у комерційному секторі чи продукті буде ключем до комерційного та ділового успіху. Оскільки провідним товаром або послугою буде той, що має найвищий обсяг продажів, а також до якого потенційні споживачі підійдуть в першу чергу, тобто до наближення конкуренції, що займає нижчий рівень, і якщо необхідні ресурси є, споживач це завжди буде вибирайте провідний варіант, а не той, що менш важливий.

Ось чому реклама та маркетинг націлені на створення провідних брендів та продуктів, оскільки комерційний успіх явно в цих питаннях.

Політика та стратегії, що впливають на досягнення лідерських якостей

Існує незліченна кількість стратегій та комерційної політики, які можна реалізувати, щоб компанія зуміла поставити себе на перший крок споживчих уподобань.

Звичайно, пропонувати товар чудової якості у всіх аспектах, що стосується цього, буде великою цінністю, але, безперечно, багато разів ключове значення має ціна товару. Ті стратегії, які вирішують розміщувати доступні ціни, не знижуючи якості товару, зазвичай досягають лідерства на ринку, на якому вони працюють.