визначення гіперболи

На прохання геометрії , то гіпербола є те , що плоска і симетрична крива щодо двох площин , перпендикулярних один одному, в той час як відстань по відношенню до двох точках , або фокусами постійна .

Іншими словами, гіпербола - це конічний переріз, відкрита крива з двома гілками, яку можна отримати, прорізавши правий конус через косу площину до осі, яка накладає симетрію; і з кутом, меншим, ніж у твірної, відносно осі обертання.

Слід зазначити, що це геометричне місце точок площини, що є абсолютним значенням їх відстаней до двох нерухомих точок, фокусів, рівним відстані між вершинами, що виявляється додатною константою.

Тим часом слово гіпербола бере свій початок від грецького терміну гіпербола - тієї літературної фігури, яка передбачає перебільшення щодо того, про що говорять або коментують .

Як наслідок нахилу зрізу площина гіперболи перетинатиме обидві гілки конуса.

За традицією, відкриття конічних перерізів відбулося завдяки математику грецького походження Менекмо , точніше в дослідженні, яке він виконував над проблемою подвоєння куба, він продемонстрував існування рішення, вирізавши параболу гіперболою, факт, який згодом також продемонстрували Ератосфен і Прокл .

У будь-якому випадку, після вищезазначеного було б використано термін гіпербола як такий; Аполлоній з Перге у своєму трактаті " Коніка " першим використав його. Вищезгадана робота вважається шедевром у галузі давньогрецької математики.