визначення інтеграла

У загальних рисах термін інтеграл буде використовуватися, коли ви хочете дати уявлення про сукупність або глобальність навколо певного питання .

Наприклад, в академічному контексті, коли певна кар'єра за допомогою структури, яку вона представляє, та предметів, які вона викладає, пропонує студенту загальну та глобальну підготовку щодо об'єкта їх дослідження, про це часто говорять як про пропозицію тим, хто планує вивчіть його, всебічну освіту.

З іншого боку, під терміном "інтеграл" він зазвичай позначає деякі продукти, такі як хліб з цільної пшениці, борошно з цільної пшениці, оскільки вони виготовляються з борошна, багатого на висівки .

Але також, інтеграл, виявляється фундаментальним поняттям у передовій математиці , особливо щодо математичного аналізу та обчислення, оскільки таким чином він позначається сумою нескінченних додавань, нескінченно малих. Інтеграл - це обернена операція щодо похідної, подібно до того, як множення є оберненим до ділення. В основному, інтеграл обчислює площу під кривою.