визначення тривіалізації

Поняття баналізму - це поняття, яке використовується, коли прагнемо послатись на ставлення до баналізації чогось, тобто зробити його тривіальним, поверхневим або неважливим. Якщо ми відштовхуємося від думки, що щось банальне є чимось поверхневим і неважливим, то ми зрозуміємо, що дрібництво чогось саме трансформує цю річ, ситуацію чи явище, про яке йдеться, у щось неважливе. У багатьох випадках баналізація чогось розуміється як щось негативне, оскільки те, що має стосуватися людей, перетворюється на щось банальне і поверхневе.

Коли ми говоримо про тривіалізацію, ми говоримо про процес, за допомогою якого вона баналізується, серйозність і важливість вилучаються із заданої теми. Таким чином, загальноприйнятим є цей процес у тих людей, які сприймають з гумором чи сарказмом ситуації, які для інших є болючими і до яких у деяких випадках слід ставитись більш серйозно. Хоча в деяких випадках допускається певний рівень банальності або дрібниць залежно від згаданих тем, існують і інші ситуації, коли теми передбачають і потребують великої поваги та серйозності.

У нашому сучасному суспільстві вдається до дрібниць різних соціальних, політичних та культурних питань через поширення безладу, кризи та негативних почуттів, які може спричинити постмодернізм. Таким чином, ви можете легко знайти людей чи телевізійні програми, які розповідають про світ розваг з тим самим рівнем інтересу, з яким вони згодом говорять про набагато більш серйозні проблеми, такі як бідність чи голод. Таким чином, це працює, применшуючи ті питання, які вважаються важливими та чутливими, ставлячи їх на той самий рівень, що й інші набагато зайвіші. Це також заохочується постійним обсягом інформації та конфліктами, що виникають у сучасному суспільстві, що змушує багатьох прагнути втратити чутливість до важких та болючих питань, з якими потрібно боротися.