визначення похідної

Похідне слово має два різних способи використання, але обидва вони повторюються дуже часто.

З одного боку, за вказівкою хімії продукт, отриманий в результаті іншого або одного перетворення, буде називатися похідним. Наприклад, бензин отримують з нафти .

А з іншого боку, в іншому науковому контексті, такому як математика, похідна виявляється тією межею, до якої прагне відношення між збільшенням функції та відповідною до змінної, коли остання прагне до нуля .

Похідна функції у точці представляє значення нахилу дотичної лінії у згаданій точці і вимірює коефіцієнт, у якому функція змінюється, тобто це дасть нам математичну формулю поняття коефіцієнта цього змінити. Цей коефіцієнт вказуватиме, наскільки швидко він зростає, або, якщо цього не вдається, наскільки швидко функція зменшується в точці відносно осі двовимірної декартової площини .

Ця концепція є однією з центральних концепцій нескінченно малого числення, тоді як похідна - це концепція, що має багато застосувань. Наприклад, він застосовуватиметься у тих випадках, коли необхідно виміряти швидкість, з якою відбувається або величина, або ситуація. Це також фундаментальний інструмент розрахунку для фізики, хімії та біології або таких соціальних наук, як економіка та соціологія.