визначення пропорційності

За намовою математики , пропорційність є відповідністю або частка (рівність по двох причинах) деякі частини з цілим або елементів , пов'язаних один з одним , або більш формально, виявляється , щоб бути зв'язком між вимірюваними величинами .

Тим часом, як математичне поняття, воно вирізняється серед багатьох інших тим, що є одним із найпоширеніших, тобто майже кожен знає його сферу застосування і використовує у своєму повсякденному житті.

Тим часом математичним символом, який за домовленістю використовується для позначення тих значень, які виявляються пропорційними, є: ∝.

Пропорція складається з a, b, c і d, тоді як, якщо співвідношення між a і b таке ж, як між c і d, пропорція складається з двох співвідношень, рівних: b = c: d, де a, b, c і d відрізняються від 0 і будуть читатися наступним чином: a - ab, як c - a d.

Слід зазначити, що коли одне співвідношення дорівнює іншому, насправді існує пропорційність, тобто, щоб мати пропорційний зв’язок, нам потрібно мати два співвідношення, які є еквівалентними.

Існує два типи пропорційності, один зворотний, а другий прямий , хоча обидва служать для вирішення тих проблем, де відома одна причина, а лише одна інформація другої.

Тоді дві величини будуть прямо пропорційні, якщо при збільшенні однієї з них у подвійне, потрійне чи чотириразове значення, що відповідають іншій, також збільшуються на ті самі величини, тобто подвійні, потрійні, чотирикратні.

І навпаки, дві величини обернено пропорційні, коли, коли одна збільшується, інша зменшується в тій же пропорції.