визначення ромба

Відомий як одна з найпоширеніших і широко використовуваних геометричних фігур, ромб слід описувати як чотирикутник (тобто фігуру, що містить чотири сторони) паралелограм (тобто є дві пари сторін, паралельних одна одній). Ромб можна побачити як квадрат або злегка нахилений прямокутник.

З ідеєю повертатися нескінченно

Назва, дана цій геометричній фігурі, пов’язана з грецькою мовою, для якої термін ромбо позначає ті фігури, які обертаються нескінченно.

Як складається ромб?

Як і в інших чотирикутниках, ромб складається з чотирьох замкнутих сторін, які утворюють його периметр. Ці чотири сторони завжди еквівалентні за довжиною одна одній, оскільки якби якась із них мала мінімальну різницю з іншими, ми говорили б про ромбоїд, а не про ромб. Ці чотири сторони утворюють дві внутрішні або діагональні осі, які стосуються вершин, на яких дві сторони стикаються, і які перпендикулярні. Чотири вершини або внутрішні кути ромба не мають дев'яноста градусів, оскільки лінії нахилені і не перпендикулярні одна одній.

Наявність паралелізму в будівництві

Іншим важливим елементом, що характеризує ромби, є наявність паралелізму між двома їх парами сторін. Таким чином, дві протилежні сторони паралельні одна одній, хоча відстань між ними може змінюватися залежно від типу ромба.

Ромби, разом із квадратами та трикутниками, є однією з найпоширеніших та найпростіших геометричних фігур для аналізу, оскільки всі їх сторони еквівалентні одна одній, і тому сума їх кутів та спосіб встановлення діагоналей завжди однаковий.