визначення швидкості реакції

Поняття швидкості реакції позначає кількість речовини, яка перетворюється в даній реакції, на одиницю об’єму та часу . Таким чином, реакція такого матеріалу, як залізо, буде набагато повільнішою і триватиме роки у порівнянні із горінням бутанового газу, за розпорядженням пожежі, яка відбудеться всього за кілька секунд.

Тим часом саме хімічна кінетика - це область у межах фізико- хімії , яка відповідає за вивчення швидкості реакції та того, як певні змінні умови змінюють швидкість реакції матеріалу чи речовини, а також молекулярні події, що відбуваються в реакції. загальний. Тим часом саме хімічна динаміка займається вивченням походження швидкостей різних типів реакцій.

Слід зазначити, що такі галузі, як хімічне машинобудування, інженерія довкілля та ензимологія, застосовують хімічну кінетику у своїх процесах.

Існує кілька факторів, які впливають на швидкість реакції, і які потрібно перерахувати, щоб знати, як вони впливають на неї ...

Характер реакції є вирішальним, оскільки існують деякі реакції, які завдяки своїй природі можуть бути швидшими, ніж інші, і навпаки. Кількість видів, що зазнали реакції, фізичний стан частинок та складність реакції - ось деякі питання, які визначають шлях у цьому відношенні.

З іншого боку, чим вища концентрація, тим вища швидкість реакції.

Тиск , зі свого боку, також впливає на швидкість реакції. Таким чином, швидкість газоподібних реакцій помітно зростає із тиском, який практично відповідає збільшенню концентрації газу.

Порядок реакції також здійснює свій вплив, оскільки порядок контролює, як концентрація впливає на швидкість розглянутої реакції.

І нарешті, температура важлива, оскільки коли реакція проводиться при дуже високій температурі, вона буде забезпечувати більше енергії системі, а отже, швидкість реакції зростатиме, спричиняючи більші зіткнення частинок.