визначення теоцентризму

Теоцентризм позначає філософську доктрину, яка характеризується тим, що ставить Бога в центр усього, що відбувається у Всесвіті, а також як його правителя, тобто згідно з цією течією Бог відповідає за все, що відбувається, включаючи дії людей, Боже.

Будь-яке пояснення події, теоцентризм, знаходить це у волі та у божественному рішенні. Нічого не можна пояснити поза божественною причиною. Наука, звичайно, буде підпорядкована Богові.

Він був встановлений із силою в середні віки та втратив цінність у епоху Відродження, де панувала ідея людини як центру.

Ми повинні підкреслити, що ця пропозиція була застосована з силою та абсолютною присутністю в середні віки, хоча вона розвиватиметься багато століть до цього, в основному після приходу Христа, і що, до речі, вона домінувала на сцені у всіх аспектах, тим часом із епохи Відродження зникне, тому що саме з цим рухом прийшла протилежна думка, що людина є центром Всесвіту, що формально називається антропоцентризмом.

З цього історичного етапу зростає актуальність людини, вона розглядається як оператор реальності та її ключова частина і витісняє уявлення про Бога як причину всього. Іншими словами, божественність не втрачає присутності, але без сумніву вона відтісняється на другий план. Звичайно, все це нове уявлення поступово призведе до багатьох змін у різних планах життя, у політиці, у суспільстві та ін.

Але повернімось до його найвищого блиску, яким, як ми вже говорили, було середньовіччя. Середньовічний погляд був абсолютно теоцентричним. Бог був присутній у всьому, і, звичайно, існувала також християнська релігія, яка підтримувала цю домінуючу доктрину. Такий стан справ надавав першочергового значення представникам Церкви, котрі стали основними елементами цього часу, а також елітою середньовічного суспільства.

Тому саме в цей час відбуваються такі події, як хрестові походи, які були тими експедиціями та військовими вторгненнями, які християни здійснювали проти мусульман з метою відновлення територій, що входили до святої землі.

Фото: iStock - denizunlusu