визначення інклюзії

Включати і містити щось або когось. - Щоб зрозуміти, що означає термін інклюзія, слід розпочати з визначення дії включення. Він передбачає містити або охоплювати щось або когось у межах іншої речі, простору чи конкретної обставини. Включити тоді означає додати щось до чогось іншого, що вже існує. Таким чином, термін включення відноситься до акту включення та утримання чогось або когось.

Зазвичай це поняття використовується стосовно ситуацій або соціальних обставин, в яких певні соціальні вигоди включаються або виключаються з конкретних соціальних груп.

Соціальна інклюзія: не залишати певні сектори суспільства поза пільгами

Інклюзія, зрозуміла з соціальної точки зору, пов’язана з роботою, яку щодня виконують різні люди, щоб забезпечити, щоб великі сектори суспільства не залишилися поза нею, а потім потрапили у спіраль насильства, злочинності та надзвичайно поганих умов життя. Соціальна інклюзія означає інтеграцію всіх членів суспільства у життя громади, незалежно від їх походження, їх діяльності, їх соціально-економічного стану чи їх мислення. Зазвичай соціальна інтеграція пов'язана з найскромнішими секторами, але вона також може бути пов'язана з дискримінованими меншинами та знехтуваними, як, наприклад, аборигенні громади або етнічні групи меншин, такі як цигани.

Отже, в рамках інклюзії ми повинні згрупувати ставлення, політику та тенденції, які мають намір інтегрувати людей з різних секторів до суспільства, до якого вони належать, пропонуючи їм робити внесок, вносячи свій талант, і одночасно отримувати зворотний зв'язок, отримуючи вигоди від суспільства . Включення має відбуватися з усіх рівнів: політичного, економічного, освітнього, соціального, серед іншого.

Субсидії, стипендії, деякі найефективніші альтернативи боротьбі з відчуженням

Методи, що використовуються для здійснення явища соціальної інтеграції, можуть бути найрізноманітнішими, хоча загалом вони пов'язані із забезпеченням цих незахищених та дискримінованих секторів усіма необхідними засобами для того, щоб можна було виробити гідний та стабільний спосіб життя. У цьому сенсі соціальна інтеграція може означати забезпечення праці, охорони здоров’я, гідного та безпечного житла, освіти, безпеки та багатьох інших речей, які сприяють розвитку всього суспільства органічним та упорядкованим чином. Соціальна інтеграція є характерним явищем останніх років, коли глобальна та регіональна економічна криза призвела до того, що важливі сектори людського населення стали безпорадними та покинутими.

Програми субсидій були однією з основних політик у цьому відношенні. Щомісячне розподілення грошей, яке розповсюджується на тих, хто цього найбільше потребує, є однією з методологій, за допомогою яких національні та провінційні держави мають намір боротися з відчуженням, а отже, сприяють включенню тих найбільш маргінальних та вразливих соціальних секторів суспільства.

Тепер ми повинні сказати, що для того, щоб цей сектор розвивався відповідно і не втрачав можливості конкуренції з іншими вищими у громаді, ця політика повинна супроводжуватися багатьма іншими, спрямованими на сприяння навчанню, навчанню, роботі, бо якщо не держава стає просто коробка, і люди, яким комфортно в цій ситуації, не пропонують особистий та професійний ріст, який змусить їх досягти успіху на всіх рівнях свого життя.

Отже, ще однією альтернативою субсидіям або чудовим варіантом супроводжувати їх до тих пір, поки людина не зможе досягти автономії у будь-якому сенсі, є сприяння освіті, рівність в освітній пропозиції

Ми знаємо, що запорукою майбутнього є рівень знань, якими хтось володіє, і тому важливо, щоб усі соціальні групи отримали адекватну освіту, яка дозволяє їм розвиватися на гіперконкурентному ринку. Те, що ми всі маємо однакову можливість навчатись і робити це за однакових умов, є вирішальним фактором соціальної інтеграції, про яку ми говоримо.

Таким чином, за субсидіями має відбуватися надання студентських стипендій, що покращують освітню справедливість на різних рівнях навчання.