визначення мовлення

У сфері людського спілкування немає сумнівів у тому, що усне висловлювання має і завжди мало велике значення для людей. Виживання цієї форми спілкування над іншими показує, що тоді вона є однією з найважливіших і найкорисніших можливостей людини для співіснування в суспільстві. Хоча протягом історії у людини завжди була можливість висловитись усно, цього не можна сказати про інші форми та технології спілкування, які існували порівняно короткий час.

Якщо ми прагнемо визначити поняття усного висловлювання в описових термінах, ми повинні сказати, що це здатність, яку розвиває людина, встановлювати поняття, ідеї та терміни з конкретним значенням. Тут усне висловлювання людини відрізняється від усного спілкування тварин тим, що, хоча воно і здійснюється з певними цілями та бажаннями, воно не є упорядкованим, свідомим або повним конкретних значень. Усне висловлювання - це те, що дозволяє людині контактувати та встановлювати зв’язки зі своїми однолітками, починаючи від цього можливість встановлювати цілі, цілі та спільні проекти.

З іншого боку, ідея усного висловлювання також пов’язана зі здатністю певних людей досягати певної аудиторії за допомогою слів. Це коли повсякденне усне висловлювання перестає бути таким, щоб переконатись у дискурсивній структурі для досягнення конкретних і чітко визначених цілей. Такі ситуації, як виставки, дебати, зустрічі, заняття, проповіді, серед інших - це такі ситуації, коли певні люди повинні володіти хорошими навичками усного висловлювання, щоб донести відповідне повідомлення до одержувачів.

Стратегії та ключові фактори мовлення

У цьому сенсі останнім часом було розроблено численні виставкові методики, які дозволяють людині вловлювати публіку своїми промовами та переконувати її в питаннях ідей.

Голос

Голос - це звук, який виходить, коли повітря витісняється з легенів, і коли він залишає гортань, він викликає вібрацію голосових зв’язок. Голос важливий за розпорядженням усного висловлювання, оскільки слуховий образ завжди впливає на будь-яку аудиторію. Без сумніву, за допомогою голосу можна передати почуття та настрої.

Позиція

Постава - це взаємозв’язок позицій, в яких задіяні всі суглоби нашого тіла, і кореляція між кінцівками і тулубом, і навпаки. Якщо говорити простіше, постава - це положення нашого тіла по відношенню до навколишнього простору та стосунків людини з ним. Слід зазначити, що поза також пов’язана з культурними, професійними, спадковими факторами, звичками та ін.

Тому, зважаючи на всі наслідки, які може мати позиція, важливо, щоб мовець встановлював через неї близькість зі своєю аудиторією або співрозмовником. Завжди бажано уникати скутості тіла і, навпаки, проявляти спокій і динамізм через позу тіла.

Дикція

Дикція складається із способу використання слів мови для утворення речень, в той же час, це буде розглядатися як хороша дикція, коли вживання слів та їх поєднання є правильним та задовільним щодо відповідної мови. Наприклад, оратор повинен добре володіти мовою, тому що в іншому випадку йому буде важко висловитись усно і дати зрозуміти. Тим часом, до цієї належної обробки включається правильна вимова слів, проблема, яка, безсумнівно, є важливою для розуміння повідомлення.

Плавність

З іншого боку, вільність - це здатність індивіда висловлюватись правильно та природно, або рідною мовою, або також другою мовою, якщо вона є. Іншими словами, плавність - це здатність говорити безперервно, і це, очевидно, є функціональним та необхідним для ефективного усного висловлювання.

Обсяг і ритм

Важливо керувати гучністю та ритмом усної мови, оскільки вони є ключовими для правильної передачі повідомлення. Інтенсивність голосу та збереження гармонії та правильної акцентуації.

Чіткість і послідовність

Обидва вони також є релевантними умовами, оскільки вони допомагають позитивно висловити себе точно і дотримуючись логіки. Як було доведено, коли немає ні чіткості, ні послідовності, повідомлення не є переконливими, вони не виконують свою місію, і, звичайно, це вплине на спілкування.

Дивись

Підтримка постійного зорового контакту з аудиторією буде надзвичайно важливою для того, щоб аудиторія відчувала залучення. Погляд - це найважливіший з усіх невербальних елементів і один з тих, що найбільше повідомляє речі. Як правило, люди відчувають дискомфорт, коли з іншого боку у них є співрозмовник, який не дивиться їм в очі, це, як правило, породжує недовіру і, безсумнівно, вплине на ефективне надходження повідомлення.