визначення поетичної прози

Існують різні типи літературного письма, проза та поезія показують дві дуже різні сфери.

Однак слід зазначити, що сутність обох стилів також може бути злита за допомогою поетичної прози, яка включає в структуру поезії, тобто не у вірші, деякі аспекти, дуже типові для поеми: ліричні компоненти, гармонія в звуках, що створюють до слів, естетичний пошук в описах.

Поезія за віршем

Поетичну прозу можна інтегрувати в мікроповість або новелу. Поетична проза має більшу свободу в граматичній структурі, ніж композиція вірша. На відміну від вірша, мікроповість, що включає поетичну прозу, не може бути проаналізована з точки зору метра і рими, однак, це написання, яке має музичність і ритм.

Поет може відчувати себе більш обмеженим, коли висловлює почуття через вірш, в якому економія мови є більш очевидною, ніж у тексті поетичної прози. Ліричне та романтичне ставлення, яке надає тексту витонченого та красивого стилю. У структурі поетичної прозової мови дуже важливу роль відіграє використання стилістичних ресурсів, що забезпечують літературну інтенсивність тексту у вираженні почуттів.

Пошуки краси

Однією з цілей письменника, який створює поетичну прозу, є пошук краси та естетичного захоплення в такій приємній досконалості. У цьому типі композиції вираження почуттів набуває більшого значення, ніж факт бажання розвинути конкретний аргумент.

Використання символів та метафор допомагає відтворити можливі образи з літературним персонажем. Це дуже виразна література, яку в деяких випадках також можна розбити на маленькі вірші в самому тексті.

Одним з найважливіших моментів поетичної прози є нагадування нам, що поезія може виходити за рамки традиційних форм віршів, які мають певний метр і ритм, оскільки краса не має меж. Абзаци складають структуру поетичної прози.