Категорія: спілкування

Визначення блок-схеми

Визначення блок-схеми

Блок-схема - це схематичний спосіб представлення ідей та концепцій у взаємозв'язку. Часто використовується для графічного вказівки алгоритмів. Блок-схеми відомі як ті репрезентативні графіки, які використовуються для окреслення понять, пов'язаних з програмуванням, економікою, технічними та / або технологічними процесами, психологією, освітою та майже будь-яким предметом аналізу. Блок-схеми багато і різноманітні, і вони можуть по-різному розглядати багато різних тем. У будь-якому випадку спільним аспектом між ними є наявність зв'язку між виголошеними поняттями та взаємозв'язок між ідеями. Зазв
Визначення статті розкриття інформації

Визначення статті розкриття інформації

Популярна стаття є зазвичай короткий шматок письмовій формі , що може пояснити факти, ідеї, концепції, ідеї і відкриття , пов'язані з науково-технічної роботи , яка призначена для більш загального типу громадськості і не спеціалізувався на предмет його адреси, хоча так цікавить, і це буде поширюватися в письмових засобах масової інформації за допомогою досить звичної та доступної мови для пересічного читача. Коротке журналістське написання, яке чітко та доступною мовою пояснює проблеми, притаманні галузям техніки та науки Ми повинні навмисно враховувати, що науково-технічні питання, притаманні
Визначення фрагмента думки

Визначення фрагмента думки

Стаття з думкою - це журналістський текст, що виражає почуття чи думки певної людини чи ЗМІ щодо справи, яка викликає інтерес громадської думки . Висновки статей стосуються різних тем: політики, економіки, суспільства, шоу, спорту тощо. У будь-якому випадку, ми повинні сказати, що коли в країні відбувається якась важлива та сильна подія, що має конкретні наслідки для громади, на сторінках головних газет багато публікацій. С
Визначення графіку

Визначення графіку

У загальних рисах слово графіка стосується письма або друку та всього, що з ними пов’язано. Але також під графіком розуміється подання даних, майже завжди числових, хоча вони також можуть бути цифрами або знаками через лінії, поверхні чи символи для визначення взаємозв'язку, який вони підтримують між собою. Тим часом це може бути сукупність точок, яка буде відображена в декартових координатах і яка буде служити для аналізу поведінки певного процесу або набору ознак чи елементів, що дозволяють нам дешифрувати чи інтерпретувати якесь явище, серед інших питань
Визначення інтерв’ю

Визначення інтерв’ю

Ви можете почати з визначення поняття співбесіди як комунікативного акту, який встановлюється між двома або більше людьми і має певну структуру, організовану шляхом формулювання питань та відповідей. Співбесіда є однією з найпоширеніших форм і може бути представлена ​​в різних ситуаціях або сферах повсякденного життя. Співбесіда завжди проводиться між двома або біль
Що таке риторична фігура

Що таке риторична фігура

Фігури мови, які також називають фігурами мови, представляють інший спосіб використання мови. Мета цих фігур - створити більш оригінальний, більш літературний комунікативний стиль. В іспанській мові існує більше ста фігур мови, і багато з них є варіантами однієї і тієї ж ідеї. З іншого боку, слід мати на увазі, що всі вони базуют
Визначення комічного

Визначення комічного

Термін комічний використовується для позначення тих форм графічної історії, які збираються на основі малюнків, оформлених у віньєтки. Комікс також може бути відомий як комікс залежно від місця чи регіону, в якому він згадується. Комікс - це вид мистецтва, який набув популярності особливо у 20 столітті, хоча ми можемо знайти різні попередники цієї форми історії і в інші часи історії. Комікс можна визначити як історі
Визначення вираження тіла

Визначення вираження тіла

Поняття фізичного вираження використовується для позначення тих людей, які використовують своє тіло, рухи та форми, яких вони можуть досягти за допомогою нього, щоб висловити різні типи ідей. Як правило, поняття фізичного вираження застосовується до таких артистів, як танцюристи, хореографи, міми тощо, які працюють зі своїм тілом більше, ніж зі слов
Визначення мозкового штурму

Визначення мозкового штурму

Процес, відомий як мозковий штурм (або також популярний в англійській мові як мозковий штурм ), - це дидактичний та практичний процес, за допомогою якого робиться спроба генерувати розумову творчість щодо теми. Як і випливає з назви, мозковий штурм передбачає швидке та спонтанне розмірковування про ідеї, поняття чи слова, які можуть бути пов’язані з раніше визначеною темою, і які,
Визначення торгівлі

Визначення торгівлі

Він позначається терміном повноважень у цьому документі, який зазвичай використовується посольствами, міністерствами, муніципалітетами, школами та урядовими установами серед інших, і метою яких є передача положень, наказів, звітів, консультацій, а з іншого боку, для здійснення серед найбільш часто повторюваних процедур, пов’язаних з домовленостями, запрошеннями, привітаннями, співпрацею та вдячністю. Іншими словами, як видно з визначення, торгівля виявляється одним із найбільш формальних засобів комунікації на замовлення державного сектору . Існує два типи офісу, багаторазовий офіс та офіс тран
Визначення спілкування

Визначення спілкування

Термін спілкування у найширшому розумінні стосується дії та результату спілкування . Коли люди спілкуються між собою, ми обмінюємося проблемами, що призводить до того, що їх власні ситуації є спільними з іншими та тими, хто у нього є. Тому спілкування - це абсолютно людська діяльність і частина стосунків людей у ​​будь-якій сфері та в часі життя. Дія спілкування з однолітками, яка дозволяє нам знати, отримувати інформацію
Визначення мови

Визначення мови

Мова - це здатність людини висловлюватися через систему спілкування, що складається з усних та письмових знаків, які є частиною даного мовного контексту. Тобто, сила говорити робить різницю в гуманності людської істоти, яка здатна зрозуміти себе та налагодити стосунки з іншими не лише за допомогою слів, а й за допомогою жестових знаків. Система знаків Людина має широкий внутрішній Всесвіт, і якби не ця сила виражати, неможливо було б спрямувати цю внутрішню красу, поділитися найкращим із себе з іншими та донести слова до власних емоцій та почуттів. Іспанська мова є однією з найбільш пошире
Визначення автобіографії

Визначення автобіографії

Автобіографія - це біографія людини, написана ним самим, і, як правило, написана від першої особи . У ньому немає вигадки, все, що пов’язане, є реальним, це сталося, і з цієї причини для багатьох воно користується особливим інтересом. Біографія, написана від першої особи її головним героєм, який, як правило, є відомою особистістю в якійсь галузі Тут автор і головний герой книги - одна і та ж людина, і хоча сьогодні
Визначення орфографії

Визначення орфографії

Орфографія - це частина нормативної граматики, відповідальна за встановлення правил, що регулюють правильне вживання слів та розділових знаків на письмі . Основу правопису складає низка умов, заздалегідь встановлених мовною спільнотою з метою поваги та підтримки відповідної єдності письмової мови з часом. Тим часом, у випадку з тими країнами, які мають Мовну академію, таку роль виконує Королівська академія іспанської мови в іспаномовних країнах, тоді вона буде установою, відповідальною за виконання завдання регулювання, про яке ми згадали раніше. . Причина, ч
Визначення соціальної комунікації

Визначення соціальної комунікації

Соціальною комунікацією називають ту область досліджень, яка вивчає та досліджує такі питання, як комунікація, інформація, висловлювання, роль засобів масової інформації та культурних галузей . Але, звичайно, без сумніву, спілкування є одним з основних питань, що вирішується цією дисципліною. Комунікація - це відносини, що встановлюються між відправником
Визначення граматичної статті

Визначення граматичної статті

Граматична стаття є частиною пропозицій , що має справу з виражає підлогою (чоловічого / жіночого) і число (множинним / єдиним) імені або об'єкта в питанні . Невід’ємний елемент речення, який виражатиме рід та номер іменника Іншими словами, стаття служить визначальним оновленням для того, щоб мати можливість вказати або оновити посилання на іменник, перейти від невідомості до чогось конкретного. Певним чином те, чого досягає граматична стаття при правильному вживанні, - це розміщення сказаного у відповідному полі та у взаємній згоді співрозмовників. Класи предметів У випадку з іспанською мо
Визначення грамотності

Визначення грамотності

Грамотність називається на здібності та вміння читати і писати адекватно , але і грамотність є процес навчання , в якій викладачі будуть приділити особливу увагу в ході початкової освіти, пропонуючи дитина різних завдань , які пов'язані з діяльністю грамотності . Існують різні методи та теорії про те, як довести процес грамотності до кінця, наприклад, деякі зосереджуються на більш формальних аспектах, а потім трактують процес від його частин до загального , тобто починаючи з
Визначення радіосценарію

Визначення радіосценарію

Радіо сценарій - це інструмент, який дозволяє планувати радіопрограму і особливо мати запис усіх звукових матеріалів, які будуть необхідні для реалізації програми . Потім у радіосценарії всі ті кроки та деталі, які стосуватимуться розглянутої програми, деталізовані та виділені, і залежно від типу про
Визначення шкільної газети

Визначення шкільної газети

Шкільна газета є періодичним виданням , яке навчальний заклад публікує і чия місія полягає в тому, щоб інформувати про різні факти і події , які відбуваються в установі, наприклад у випадку подій, спеціальних заходів, а також творів або постановок самих студентів, такі як оповідання, вірші, малюнки та ін., а також інші питання, що стосуються освіти та культури громади . Отже, шкільна газета працює і має презентацію, як традиційна газета, але вона відрізняється тим, що замість того, щоб збирати інформацію загального інтересу та останні новини, що ві
Визначення семіотики

Визначення семіотики

Семіотика - це наука чи дисципліна, яка зацікавлена ​​у вивченні різних типів символів, створених людиною в різних та конкретних ситуаціях. Це дослідження ґрунтується на аналізі значень, які може мати кожен тип символів, і як це значення може змінюватися в часі чи просторі. Семіотика (або також відома як семіологія) може розглядатися як дуже важливий розділ антропології, оскільки її робота стосується культури сучасної людини та інших часів. Термін семіотика походить від грецького semeiotikos , що
Визначення анекдоту

Визначення анекдоту

Анекдот - це коротка історія курйозної чи кумедної події . Як правило, анекдот базується на реальних подіях, які відбуваються в реальних місцях і включають людей, які насправді існують. “ Анекдоти, які розповідає моя тітка з юності, справді неймовірні та надзвичайно смішні . В одному з турів він сказав нам, що кілька років тому, коли п
Визначення запису

Визначення запису

Письмо - це акт подання слів чи ідей буквами чи знаками на папері чи будь-якій іншій поверхні. Письмом називають вправу письма з метою передачі ідей, написання трактату, документа чи вигаданого тексту, малювання музичних нот та знаків, внесення даних або будь-якої іншої дії транспонування букв та символів на даній поверхні. Історія письма як системи графічного подання мови сягає 4000 р. До н. Е. Це склад словесного коду спілкування через знаки, вигравірувані або намальовані на підставці, яка може бути папером, стіною, столом і навіть цифровим таким пристроєм, як комп'ютер. Таким чином
Визначення впливу

Визначення впливу

Термін виставка має кілька посилань. З одного боку, викриттям називається така презентація чи виставка певної речі чи питання в публічній формі, щоб масова громадськість могла це знати або отримати до нього доступ . Як правило, колекції предметів різного походження та тематики, таких як твори мистецтва, археологічні знахідки, прилади, моделі, наукові винаходи , серед інших, зазвичай є тими п
Визначення узгодженої молитви

Визначення узгодженої молитви

Узгоджене речення - це тип складнопідрядного речення, тобто такі, що складаються з двох або більше дієслівних форм (ті, що мають лише одне дієслово, - це прості речення). Існує три типи складносурядних речень: узгоджене, підрядне та зіставлене. Узгоджені речення - це ті, що частини, що його утворюють,
Визначення розуміння

Визначення розуміння

Це з розуміння , що, безсумнівно , є одним з найбільш важливих здібностей , які люди мають , тому що через нього , що ми можемо знати і розуміти ці речі навколо нас і ситуацій , які представляють себе в нашому житті . Швидше, це інтелектуальна навичка, яка передбачає не лише розуміння слів або фраз, але також передбачає правильне розуміння значення, наприклад, тексту. Тоді той, х
Визначення мови

Визначення мови

Термін мови відомий будь-якому семіотичному коду формальної структури, і це передбачає для його використання існування контексту вживання та певних принципів . Оскільки існує кілька контекстів, це означає, що існують також різні мови. Таким чином, ми маємо людську мову, мову тварин та так звані формальні мови. Перший - той, який усі люди використовують для спілкування, розуміння та навчання, він ґрунтується на мовних знаках. У
Визначення аудіовізуальних засобів масової інформації

Визначення аудіовізуальних засобів масової інформації

Аудіовізуальними ЗМІ ми називаємо ті засоби масової комунікації, які апелюють до використання органів зору та слуху для передачі своїх повідомлень . Іншими словами, аудіовізуальний носій поєднує зображення та звук , і, наприклад, приймач може бачити та чути повідомлення, про яке йдеться. Серед найбільш відомих аудіовізуальних засобів масової інформації є телебачення, кіно та Інтернет , які були включені до цієї категорії за останні десятиліття. Слід зазначити, що засоби масової інформації - це ті інструменти, за допомогою
Визначення графічного дизайну

Визначення графічного дизайну

Графічний дизайн - це дисципліна та професія, метою якої є розробка та проектування повідомлень за допомогою зображень. Графічний дизайн також називають «візуальним спілкуванням», і це тому, що він передбачає тісні стосунки із спілкуванням як теоретичною наукою та графічною дисципліною. Під графічним дизайном розуміється практика розробки та виконання візуальних повідомлень, що включають інформаційні, стилістичні, ідентичні, переконливі, технологічні, продуктивні та інноваційні аспекти. Починаючи із загальної теоретичної б
Визначення заголовка

Визначення заголовка

Тема це текст , який завжди з'являється розташований на нижньому краю зображення, рекурентним, на одній і тій самій податковій, чиє основне завдання полягає в дати читачеві конкретну інформацію про фотографії в питанні . Слід зазначити, що підпис є власною концепцією і тому широко розповсюджується в контексті редакційного дизайну , оскільки називається така галузь дизайну, яка займається, зокрема,
Визначення зображень

Визначення зображень

Зображення - це візуальне зображення предмета, людини, тварини чи будь-якої іншої речі, яку, правдоподібно, можна захопити людським оком за допомогою різних технік, таких як живопис, дизайн, фотографія та відео, серед іншого . У наш час і як наслідок великого розвитку, якого технології, пов’язані з проекцією та зйомкою зображень, досягли за останні десятиліття, ми можемо класифікувати час, що минає, як до
Визначення бесіди

Визначення бесіди

Під розмовою розуміється той комунікативний акт, який встановлюється між двома або більше сторонами і який передбачає обмін думками у спокійній та поважній формі; під час розмови людина говорить досить фамільярно. Комунікативний акт, при якому двоє або більше людей обмінюються ідеями однією мовою і бажано в рамках взаємної поваги Це один із найпоширеніших синонімів діалогу та розмови. Од
Визначення Telegram

Визначення Telegram

Телеграма - це засіб зв'язку, який дозволяє коротко, швидко і коротко передавати питання, тоді як його назва походить від телеграфа, засобу зв'язку, що виник у середині ХІХ століття і саме дозволяє передавати повідомлення з великою безпосередністю та на відстані, використовуючи код. Наприклад: «Мамо, я благополучно прибув. Наступного тижня я буду спілкуватися. Поцілунки всім ". У телеграмі на додаток до повідомлення, яке підлягає передачі, з’являються три важливі дані, такі як: одержувач, походження та тема, я
Визначення букв

Визначення букв

З появою нових технологій традиційний почерк втратив свою популярність у повсякденному житті. Незважаючи на це, намагаються відновити цей звичай, і буквене позначення - це нова мода, яка має на меті врятувати мистецтво почерку від забуття. Буквене позначення та каліграфія Каліграфія - це мистецтво писати від руки, або ручкою, маркером або пензлем. Натомість буквене позначення - це мистецтво ручного малювання букв з естетичним почутт
Визначення фонетики

Визначення фонетики

В рамках науки, відомої як лінгвістика, ми знаходимо дуже важливу галузь, яка відома як фонетика. Фонетика присвячена вивченню звуків, що видаються людським голосом, його утворення та його варіантів залежно від положення різних частин мовної системи, які включають від мови до самих внутрішніх органів у горлі. Коли людина вивчає не рідну мову, фонетика завжди є фундаментальною частиною процесу навчання, оскільки саме та частина мови дозволяє правильно вимовляти кожен звук, кожне слово, залишаючи осторонь типову інтонацію мови що він володів від народження і вимо
Визначення присвяти

Визначення присвяти

Самовідданість є текст , який з'являється в літературному творі , через яку автор присвячує роботу, яка його створення одного або декількох людей , які можуть бути друзями, родиною чи будь-який інший актор , який допоміг йому в його виробництві і процесі, забезпечуючи виявлення свідчення, наприклад ; зазвичай воно розташоване на лицьовій стороні сторінки, що йде після обкладинки. Коротка примітка, яка з’являється в літературних творах та інших засобах, завдяки яким творіння присвячене комусь чи подяку "Моїм батькам, дітям та друзям за їх безумовну підтримку, бо без них це було б неможливим". О
Визначення зворотного зв’язку

Визначення зворотного зв’язку

З семантичної точки зору зворотній зв'язок - це складений термін. Префікс ретро вказує назад у часі, а їжа використовується у значенні постачання чи інформування, а не стосовно харчування. Тенденція у спілкуванні Зворотній зв'язок - явище спілкування. Це можна було б визначити як ту інформацію, що повертається в ефективне спілкування. У ко
Визначення символів

Визначення символів

Символи - це символи або графіки, які використовуються для складання різних алфавітів і необхідні для розвитку письмових мов. Ці символи можуть сильно відрізнятися залежно від мови та мови, починаючи від простих та примітивних до дуже складних та важких для інтерпретації. Персонажі також можуть представляти поняття (у цьому випадку вони ускладнюються) або звук (тут тут простіше). Звичайно, вивчення символів, які є частиною власної мови, - це те, що потрібно робити в ранньому віці, щоб закріпити
Визначення авангардної літератури

Визначення авангардної літератури

Авангардна література - це той корпус текстів, що з’явився в приміщенні, яке авангардистський рух проводив у перші десятиліття 20 століття . В основному, критерії, якими керувались авангардисти, передбачали відмову від усталених естетичних норм, одночасно пропагуючи експерименти та пошук мистецтва, щоб відобразити зміни, які проглядалися як у соціальному, так і в культурному плані. З цієї точки зору правильно стверджувати, що основоположні риси цих літератур мали носити характер великої інновації та орієнтуватися на теми, які не тільки традиційно розглядалися як естетичні, але межували з декаден
Визначення суфікса

Визначення суфікса

Суфікс є тип морфемой (мінімальної мовної одиниці, значення якого або модифікує або доповнює зміст лексеми) , який додається після лексеми слова. Лексема - це мінімальна лексична одиниця, в якій відсутні морфеми. Отже, суфікси - це мовні послідовності, які відкладаються у слові чи лексемі з метою модифікації його посилання, граматично чи семантично; їх об’єднують позаду, біля основи
Визначення семіології

Визначення семіології

Семіологія - одна з наук, яка є частиною дослідження комунікації, оскільки вона відповідає за аналіз різних типів символів та знаків, що виробляються людиною для спілкування, а також їх значення та означень. У багатьох випадках семіологія розуміється як еквівалент семіотики. Спілкуючись, людина використовує незліченну кількість символів та знаків, які є засобами, за допомого
Визначення конспекту

Визначення конспекту

Під конспектом ми розуміємо аргументований підсумок письмового твору, фільму чи розповіді, проте правильно, що ми також називаємо в якості конспекту суттєвий підсумок викладеного викладу, який хтось проводив за темою або теми. Поширеність конспекту за вказівкою твору чи фільму Конспект завжди є скороченою версією центрального аргументу даного твору, і його основною метою є надання можливості майбутньому читачев
Визначення супротивленого речення

Визначення супротивленого речення

Співставлене речення - це тип складнопідрядного речення, основною його характеристикою є відсутність слова як зв’язку між частинами, що складають речення. У більшості випадків сполучним елементом, який виконує роль зв’язку, є знак коми. З іншого боку, суміжні речення мають ту особливість, що жодна з двох частин речення не має більшого значення, ніж інша. Прокоментований приклад зіставленого речення Ось приклад зіставленого речення
Визначення фокусної групи

Визначення фокусної групи

Фокус - група , як це називається англійською мовою, або Focal групи , як це називається на іспанською мовою, є типом техніки дослідження використовується в соціальних науках і комерційної діяльності , що дозволяє , щоб знати і вивчити думки і ставлення конкретної аудиторії . Методологія його роботи складається із зустрічі групи від шести до дванадцяти осіб, а також модератора, який буде відповідальним за питання та керівництво зустріччю. Щоб робота Фокусної Групи була ефективною, модератор
Визначення посилання

Визначення посилання

Посилання - це номер, частина інформації, яка може бути назвою, що дозволить у подальшому знаходити річ чи предмет, коли це необхідно, у будь-якій місцевості , або в бібліотеці, щоб знайти книги, які запитують студенти, або у поштовому світі ; Наприклад, у листах зазвичай є надруковані посилання, які потрібно надрукувати на ньому, щоб це могло стати результатом, така справа є причиною призначення поштової скриньки. Найпоширенішим посиланням, на яке коли-небудь стикався будь-хто з нас, хто напевно читав навіть книгу у своєму житті, є бібліографічне посилання , яке завжди з’являється в кінці будь
Визначення Досьє

Визначення Досьє

Досьє - це сукупність документів або звітів про конкретну тему чи особу. Це виявляється широко використовуваним інструментом у галузі бізнесу, в науці, серед науковців для обміну інформацією, у пресі, для виконання своїх завдань щодо інформування та зв’язків з громадськістю . В останньому випадку це формально називається " Досьє на пресу", і це сукупність доданих документів, що містять дуже детальну інформацію про діяльність, яку слід здійснити . Це основний і важливий документ будь-якої кампанії зі з
Визначення плаката

Визначення плаката

Плакат - це повідомлення, яке повідомляє про якусь майбутню подію чи поточну ситуацію, і яке, як правило, має значний вимір, так що воно добре оцінене та помічене громадськістю, до якого воно спрямоване, та навмисний художній намір, який прагне залучити більше, ніж звичайний . Тим часом, плакат - це один з основних інструментів реклами, коли йдеться про міське візуальне спілкування . Іншими словами, маючи на увазі це, я не маю на увазі, що в тих місцях, далеких від мегаполісу, ми не знаходимо та
Визначення дедуктивного міркування

Визначення дедуктивного міркування

За розпорядженням логіки , дедукцією буде той аргумент, у якому висновок буде зроблений, так чи так, із запропонованих ними приміщень . Тим часом дедуктивне міркування - це той тип міркувань, який починається від цілого, від загального, від загальної передумови, до конкретного, тобто від чогось загального, він виводить конкретні висновки . Слід зазначити, що дедуктивні міркування вважатимуться обгрунтованими до тих пір, поки зроблений висновок випливає з передумови, з якої він був зроблений, наприклад: усі люди мають почуття, Хуан - це людина, отже Хуан має почуття . Може трапитися так, що пе
Визначення тизера

Визначення тизера

Тизер , також відомий завдяки кампанії з інтриг у іспанській деномінації , є типом формату, який ввійшов у моду останніми роками, спочатку в галузі реклами, а потім, завдяки доброму прийманню, був поширений на такі засоби масової інформації, як телебачення та ін. кінотеатр, який використовується особливо як попередній перегляд, попередній випуск рекламної кампанії, пов’язаний з товаром чи послугою, і який вирізняється тим, що пропонує публіці фрагментовану інформацію, яка
Визначення симпозіуму

Визначення симпозіуму

Ми розуміємо, що під час симпозіуму це різновид соціальних зборів, на яких різні люди збираються, щоб обговорити, поспілкуватися та обмінятися думками за попередньо встановленим порядком денним. Сьогодні ця концепція майже виключно пов’язана з академічними бесідами, в яких один або декілька спеціалістів представляють та розробляють теорії на різні теми для
Визначення трагедії

Визначення трагедії

Трагедія - це театральна постановка, в якій герої стикаються з таємничими силами, які працюють проти них, неминуче спричиняючи їх знищення . Це один із варіантів, який може мати драматичний жанр. Його походження - у Стародавній Греції. Один з найдавніших аналізів, який можна відзначити з цього приводу, приписується Арістотелю . У « Поетиці» він береть
Визначення емітента

Визначення емітента

Під емітентом ми розуміємо одну з двох важливих і формуючих частин усього комунікативного процесу разом із одержувачем. Відправник - це той, хто надсилає повідомлення у відповідному коді, щоб отримати його належним чином і зрозуміти одержувачу, формуючи таким чином комунікативний процес, який може відбуватися різними і нескінченними способами. Завдання емітента в процесі комунікації є, мабуть, найважливішим, оскільки на них покладено обов'язок створити значущий код для емітента, а також встановити інформацію, яку потрібно надіслати, і забезпечити передачу цієї інформації за відповідними каналам
Визначення звіту

Визначення звіту

У нашій мові поняття звіту використовується для позначення звіту або новини . Наприклад, це термін, який зазвичай використовується в різних сферах, таких як бізнес, наука, дослідження та засоби масової інформації. Тоді звіт - це той документ, який буде використаний, коли ви хочете повідомити або повідомити про певну проблему . Це може бути використано всередині компанії, наприклад, між
Визначення прийому

Визначення прийому

Прийом - це термін, що має різне значення, тобто він має полісемічний характер. Розуміння як прихід речі Іменник прийом відноситься до дії отримання чогось. Таким чином, можна говорити про прийом повідомлення, пакету або навіть про прийом м'яча у футбольному контексті. У цьому сенсі є три аспекти, які є частиною процесу прийому: відправник, який щось надсилає, одержувач, який його отримує, і конкретний факт отримання. Ця процедура, мабуть, проста, але насправді вона має певну складніст
Визначення абзацу

Визначення абзацу

Абзац - це одиниця мови, яка в письмовому тексті висловлює ідею чи аргумент або відтворюватиме слова доповідача в промові. Він складається з набору речень, які мають певну тематичну одиницю, або, хоча і не маючи їх, вони викладаються разом . Його легко виявити в тексті завдяки наступним характеристикам: він починається з великої літери і закінчується крапкою і складається з декількох речень, як ми вже говорили, пов’язаних на одній
Визначення монологу

Визначення монологу

Монолог - це роздум або виступ, як правило, короткий, який можна висловити вголос для себе або перед аудиторією, яка не втручається, головним чином тому, що той, хто його виконує, не залишає місця для думок . Роздуми або промови, які висловлюються вголос перед собою або перед аудиторією і в яких немає місця для втручання громадськості Також часто можна зустріти людей,
Визначення PR

Визначення PR

Абревіатура PR розшифровується як зв'язок з громадськістю і є підрозділом компанії або особи, яка несе відповідальність за спілкування з клієнтами. В даний час термін PR використовується рідше, оскільки з появою Інтернету концепція спілкування докорінно змінилася. Традиційні зв'язки з громадськістю мають і інших конкурентів, які виконують дуже подібні функції: фігуру керівника громади. Існує спрощена картина того, що таке людина, яка займається зв’язками з громадськістю, і, як пр
Визначення прийомів навчання

Визначення прийомів навчання

Методи навчання - це ті інструменти, які студент може використовувати для полегшення навчання в розумінні тексту. Завдяки різним методам вивчення можна синтезувати інформацію суб’єкта, щоб мати можливість більш ефективно його охоплювати на інтелектуальному рівні, покращуючи запам’ятовування даних та міркування. Існують різні методи навчання, які студент може використовувати відповідно до своїх очікувань та того, що є найбільш ефективним (кожен студент унікальний та неповторний). Ці методи є засобами досягнення цілей, педагогічними інструментами, що сприяють позитивному навч
Визначення копірайтингу

Визначення копірайтингу

Під письмом розуміється весь той письмовий елемент, який написав і здійснив людина. Написання може відбуватися різними способами та різними стилями залежно від типу інформації, яку ви хочете описати, моменту, простору, аудиторії та багатьох інших речей. Іншими словами, акт написання - це написання того, що було прожито, або чогось, що ви хочете розповісти. Письмо є важливою частиною письма. Хоча термін письмо зазвичай відноситься до художньої літератури, кожен
Визначення важких слів

Визначення важких слів

Усі слова, які ми використовуємо в нашій мові, щоб висловити себе, мають склад, на який падає наголос , тоді як формально він називається наголошеним складом . Хоча це трапляється не з усіма словами, наголос чи орфографічний наголос - це той, який буде розміщений у них, щоб ефективно вказати, яку акцентуацію вони несуть. Наприклад, коли ми побачимо тильду, ми будемо знати, що ми повинні надати цьому слову інтонацію, вимовлену в складі, що його має. Є кілька варіантів акцентуації, які ми можемо знайти в нашій мові, однак важливо підкреслити, що найпоширенішим є те, що слова
Визначення прологу

Визначення прологу

Термін пролог відомий тому короткому письму, яке завжди можна знайти на початку великого літературного твору, серед того, що називають попередніми документами, і яке, як правило, використовує автор того самого, щоб пояснити читачам мотивацію, яка створити його або виділити деякі аспекти, які вони вважають вирішальними та актуальними під час читання твору, хоча це також допоможе останньому трохи зорієнтуватися у його читанні, оскільки прологи часто пропонують читачеві ключі до інтерпретації твору . Однак це не єдині функції прологу, і не завжди автор прологу пише пролог власноруч, але ми можемо
Визначення письма

Визначення письма

Письмо вважається одним з найважливіших винаходів Людства за всю його універсальну історію. Письмо - це спосіб, який людина розробила, щоб письмово висловлювати ідеї та думки, тобто, головним чином, на папері, а також на інших підставках різних видів, таких як дерево, глина, кора, земля і навіть сьогодні на різноманітних цифрових та технологічних технологіях. опори. Письмо є одним із елементів, що дозволило людині розвивати більш складні суспільства завдяки абстракції, необхідній для її здійснення. За підрахунками, перші форми письма виникли в 3000 р. До н. Е., І одним із перших відомих творів
Визначення опитування

Визначення опитування

Обстеження називається на безліч питань , спеціально розроблених і думки повинні бути спрямовані на популяційної вибірці, яка вважається деякими функціональними обставинами на роботі, представник цієї групи населення, з метою пізнання думку народу з деяких актуальних питань і тому що також не для вимірювання температури людей щодо якоїсь конкретної події, яка відбувається в певній громаді і яка викликає особливу увагу серед громадської думки, і що вимагає опитування, щоб глибше дізнатися, що відчувають люди, і так продовжувати. В останньому випадку ми можемо включити ті опитування, які самі пол
Визначення повідомлення

Визначення повідомлення

Повідомлення є центральним об'єктом будь-якого типу зв'язку, що встановлюється між двома сторонами, відправником та одержувачем. Хоча загалом ідея повідомлення пов'язана з письмовими повідомленнями, сьогодні різноманіття можливих повідомлень та стилів спілкування, безперечно, нескінченне і дозволяє людям підтримувати контакт з іншими людьми дуже різними способами. Щоб технічно визначити його, повідомлення - це набір інформаційних елементів, які відправник надсилає особі, яка буде виконувати функції одержувача. Отже, лише через повідомлення комунікативний феномен може породжуватися, оскільки іна
Визначення тематичних осей

Визначення тематичних осей

При плануванні освіти вчителі повинні організовувати знання з певною послідовністю, інакше різні теми будуть подаватися без будь-якого зв'язку. У цьому сенсі тематична вісь виступає як основний сценарій, який вносить певну єдність у різні теми, але має певні зв’язки. Тематична вісь - це сукупність змісту та суміжних дисциплін. Таким чином, кожна з досліджуваних областей пов’язана з іншими, оскільки всі вони мають однакову площину або вісь. Цей спосіб упорядкування та розуміння знань ос
Визначення стилю APA

Визначення стилю APA

Для академічної роботи або будь-яких ретельних досліджень зручно використовувати довідкову систему, прийняту міжнародним співтовариством. Одна з цих систем відома як стиль APA. Це набір правил, пов’язаних із використанням цитат та бібліографічних посилань. Цілі стилю APA Метою цього стилю є стандартизація способу письма
Визначення англосаксонської мови

Визначення англосаксонської мови

Англосаксонський термін можна зрозуміти в декількох значеннях. Його використання стосується поселенців німецького походження, які оселились у Британії, і паралельно з цим англійською мовою до нинішньої англійської мови та культурою з міжнародними прогнозами, що склалася внаслідок експансії Британської імперії. Історичне походження У Vl столітті d. З різних народів германського походження оселились у сучасній Великобританії. Серед них були англи, сакси, франки або нормани, але у восьмому столітті термін англосаксонці почали використовувати для позначення корінного населенн
Визначення мови тіла

Визначення мови тіла

Спілкування можна визначити як взаємодію двох або більше людей з метою обміну значеннями. Виходячи з передумови, що все спілкується, можна сказати, що люди здатні надсилати велику кількість повідомлень без використання слів, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Отже, мова тіла - це здатність передавати інформацію через наше тіло . Це повністю розкриває наші відчуття та сприйняття нами нашого співрозмовника. Також відома як кінезична або кінезична поведінка , мова тіла займається в
Визначення критики

Визначення критики

Це називається критичним для такої реакції чи особистої думки на певну тему, зазвичай люди за допомогою оглядів висловлюють не лише наші особисті думки щодо теми X, але й судять про красу, потворність, зло чи добробут людини чи речі . Залежно від їхніх намірів ми знаходимо три різні типи критики: позитивну, негативну та конструктивну . Як легко зрозуміти з конфесій, позитив - це той, який спрямований на зміну на краще т
Визначення кваліфікуючого прикметника

Визначення кваліфікуючого прикметника

Прикметник - це граматичний елемент , основна функція якого - супроводжувати іменник у реченні, щоб обмежити або доповнити його посилання . Зазвичай він може передувати або передувати йому, і вони завжди збігаються з точки зору кількості (множини чи однини) та статі (чоловічого чи жіночого роду). Існує безліч прикметників, які типізуються відповідно до функції, яку вони відіграють стосовно іменника, який вони супроводжують, тоді як нижче ми розглянемо один із типів прикметників, які ми використовуємо найбільше у своїх розмовах та на
Визначення Learn

Визначення Learn

Слово вчитися - це термін, який тісно пов’язаний із набуттям знань та фіксацією даних та інформації в нашому мозку. Процес, завдяки якому набуваються знання Хоча ця діяльність особливо пов'язана з людьми, ми також повинні сказати, що тварини мають здатність навчатись поведінці, навчаючи їх власників або навчаючи професіоналів. Як правило, ми використовуємо його у двох значеннях, з одного боку, для пояснення отримання знань про щось, тему, проблему та ін. А з іншого боку, ми використовуємо це для вираження фіксації чогось, як правило, даних, конкретної інформації, частини тексту, серед іншог
Визначення усного висловлювання

Визначення усного висловлювання

У сфері людського спілкування немає сумнівів у тому, що усне висловлювання має і завжди мало велике значення для людей. Виживання цієї форми спілкування над іншими показує, що тоді вона є однією з найважливіших і найкорисніших можливостей людини для співіснування в суспільстві. Хоча протягом історії у людини завжди була можливість висловитись усно, цього не можна сказати про інші форми та технології спілкування, які існували порівняно короткий час. Якщо ми прагнемо визначити поняття усного висловлювання в
Визначення редакції

Визначення редакції

Редакція - це один із багатьох журналістських жанрів , але вона характеризується головним чином своєю суб’єктивністю, якщо порівняти її із жанром новин, наприклад, оскільки це колективна думка ЗМІ, газети, що частіше відповідає ідеологічним це стосується журналістського факту актуальності та актуальності, що вимагає думки, пояснення та оцінки засобу масової інформації щодо цього . Стаття цього типу посідає переважне місце в структурі газети і майже ніколи не має підпису з тієї причини, про яку я згадав вище. За його написання, як правило, відповідають журналісти з великим досвідом, що мають мож
Стандарти ICONTEC - визначення, концепція та що це таке

Стандарти ICONTEC - визначення, концепція та що це таке

Абревіатура ICONTEC - це абревіатура від Колумбійського інституту технічних стандартів та сертифікації. Ця установа відповідає за уніфікацію критеріїв подання звітів чи письмових робіт. У колумбійському академічному контексті Вчителі часто пропонують наукові роботи як частину навчального процесу. Для того, щоб їх формат мав уніфікова
Визначення слова Madrigal

Визначення слова Madrigal

Існують різні типи літературних текстів, одним із них є мадригал. Лірична композиція, що має коротку структуру. Цей тип ліричної композиції є головною темою кохання, тобто викликання почуттів. Цей тип композиції мав особливо домінуючу роль під час літератури Відродження. Є автори, які особливо виділились у цьому жанрі: яскравим прикладом цього є Дан
Визначення музики

Визначення музики

Слово музика позначає це мистецтво організовувати розумним та логічним способом узгоджене поєднання тиші та звуків, використовуючи в якості керівних параметрів для успішного здійснення такої діяльності основні принципи мелодії, гармонії та ритму. складними і часом непередбачуваними психоемоційними процесами . Хоча поняття музики і те, що розуміється під нею, еволюціонувало з роками, звичайно і далеко від унітарної концепції, яка пропагувалась у давнину,
Визначення огляду

Визначення огляду

Коротка стаття, в якій ви відкриваєте твір, фільм, альбом ... «Огляд» - це стаття або дуже коротка література, що відповідає журналістській публікації в засобі масової комунікації (газета, журнал) або навчального характеру, в якій подія, літературна, наукова праця буде описана стисло та стисло шлях., серед інших альтернатив . Книги, записи, фільми та наукові праці, що випускаються чи публікуються, відповідно, є предметом статті цього типу. У цій статті чи свідченні особа, яка робить огляд, опише та узагальнить деякі характеристики, як т
Визначення гострих слів

Визначення гострих слів

Слова за своєю інтонацією мають наступну класифікацію: гострий, плоский та есдруюлас. Високотонні слова - це ті, у яких останній склад найсильніше вимовляється в голосі. Іншими словами, гострі слова - це ті, що мають більшу інтенсивність в останньому складі (також званий наголошеним складом). Деякі приклади
Визначення співрозмовника

Визначення співрозмовника

Людина, яка бере участь у розмові, виконує роль співрозмовника в розмові, в якій встановлюється зворотний зв'язок між учасниками в ній. Розмова, в якій відбувається діалог між відправником та одержувачем. Існує кілька правил ввічливості, яких важливо дотримуватися в міжособистісній розмові: поважайте мовні обороти, практикуйте активне слухання та задавайте питання, що п
Визначення конотації

Визначення конотації

На прохання лінгвістики , значення слова позначаються як відтінок , який має справу з виражає вторинним значенням , яке він має , як наслідок його зв'язок з конкретним посиланням . Вторинне значення слова чи фрази, яке пов’язане із суб’єктивністю та культурою мовців Тобто коннотація здійснює дію контекстуалізації , яка с
Визначення камея

Визначення камея

У деяких фільмах або телевізійних серіалах серед відомих людей несподівано з'являється особливо відомий персонаж, який відіграє абсолютно другорядну та неактуальну роль. Коли це трапляється, говорять про камею. Цей персонаж може бути актором, але це, як правило, хтось дуже популярний і не виступає в ролі, наприкла
Визначення виразу

Визначення виразу

Вираженням називають прояв бажань, думок та емоцій людини . За поширенням він зазвичай використовується для позначення всіх видів проявів або явищ, спричинених іншим. Поняття висловлення чогось пов’язане з поняттям про те, щоб показати це як патентне та очевидне для інших людей, і не повинно дивуватись,
Що таке Mise en Place

Що таке Mise en Place

Mise en place - французький термін, який зазвичай використовується в галузі гастрономії. Це буквально означає розмістити або поставити на місце і може стосуватися будь-якого кулінарного процесу приготування, в якому необхідно встановити певний порядок інгредієнтів, які будуть використані для приготування рецепта. Гастрономічною мовою mise en place виражається з абревіатурою MEP і може стосуватися приготування страви, коктейлю або обслуговування ресторану. У будь-якому випадку, нещастя передбачає дуже широкі технічні знання в різних професіях, пов'язаних з гастроном
Визначення приголосного

Визначення приголосного

Приголосний - це звук усної мови, який утворюється в результаті закриття або звуження голосових шляхів при зближенні або стиканні органів, пов’язаних із суглобом, що спричинює чутну турбулентність. Іншими словами, приголосна - це шрифт алфавіту. Слово приголосне означає на латині "звучати разом з" і пов'язане з думкою, що приголосні не мають звуку самі по собі,
Визначення письмового

Визначення письмового

Листи є лист, документ або будь-який інший рукописний, віддрукувати або папір . Завдяки письму ми дізналися про його позицію щодо продажу компанії. Певним чином, написання - це матеріальне свідчення, яке існує про факт чи вчинення дій, здійснених під час виконання своїх функцій установами, юридичними особами, фізичними особами, приватними особами чи державними особами, і які назавжди залишатимуться записаними на носії, наприклад як папір, фотографії, магнітні диски, відео , серед інших варіантів. Традиційно ті статті, що стосуються компетенції та діяльності, що випливають із установ чи громадс
Визначення парафрази

Визначення парафрази

Перефразування - це процес інтелектуального відтворення, що полягає у вираженні власними словами того, що сказали чи написали інші люди. Мета парафрази - досягти мови, більш пристосованої до особистого стилю, і таким чином досягти кращого спілкування з іншими. Можна сказати, що це дидактичний ресурс, оскільки парафраза заснована на пристосуванні того, що інші висловили до їхньої власної мови. Водночас це спосіб набуття знань. У цьому сенсі, якщо ми можемо простіше переда
Визначення розмови

Визначення розмови

Слово « розмова» позначає ту розмову, яка, як правило, має доброзичливий та неформальний підтекст, і яку ведуть з іншою особою або з кількома, які виступають в ролі співрозмовників, з місією коментувати тему, викладати її чи усвідомлювати щось серед інші питання . Неформальна розмова двох або більше людей, в якій вони коментують одну або кілька цікавих тем Він характеризується своєю неформальністю та невеликою урочистістю, і хоча можна відповісти на актуальні та глибокі зап
Визначення літературного твору

Визначення літературного твору

Під літературним твором розуміють художній твір, який представлений у письмовій формі, а не в графічній чи фізичній формі. Центральним елементом літературного твору є розповідь про факт, подію, низку подій, почуттів, ідей чи просто художній вираз про різні ситуації. Літературні твори можуть бути вигаданими чи ні, наприклад роман та філософський нарис відповідно. Естетичні та привабливі розповіді Літературні твори - чи не одна з перших форм мистецтва, яку розвинули люди. Поряд з ж
Визначення маркерів тексту

Визначення маркерів тексту

Щоб правильно написати текст, необхідно відповідати певним основним вимогам. Таким чином, важливо дотримуватися граматичних правил, дотримуватися правил правопису та використовувати відповідний словник для кожного контексту. Так само, щоб письмо мало внутрішню узгодженість та аргументовану нитку, необхідно використовувати ряд текстових маркерів, тобто набір коротких та незалежних мовних структур, які служать для ст
Визначення бібліотеки газет

Визначення бібліотеки газет

Газетна бібліотека - це бібліотека, яка спеціалізується на зборі, збереженні та зберіганні газет, журналів чи інших періодичних видань, пов’язаних із ними, для подальшої консультації. Його можна встановити та експлуатувати у власній будівлі, у певній кімнаті чи у певному секторі, але в традиційній бібліотеці . Як правило, бібліотеки г
Визначення слова

Визначення слова

Слово - це звук або сукупність звуків, пов’язаних з певним значенням . Графічне зображення цих звуків ще називають словом. Однак, незважаючи на це тимчасове визначення, слід зазначити, що критерій визначення слова широко обговорювався з лінгвістичної точки зору. Можна зазначити, що крім початкової та кінцевої пауз, які зазвичай супроводжують певний термін, важливо враховувати також синтаксис, оскільки слово завжди буде виконувати певну функцію в межах речення, залежно від клас
Визначення звіту

Визначення звіту

Слово інформувати - це термін, який ми часто використовуємо в нашій мові для вираження тієї дії, за допомогою якої людина повідомляє про якийсь факт, подію, подію іншому, хто цього не знає, тобто повідомляє нам про якісь новини . Слід зазначити, що це посилання стосується як повідомлення фактів чи особистих питань, так і подій, що мають національне чи глобальне значення, в останньому випадку завданням засобів
Визначення мови

Визначення мови

Це називається мовною системою або жестовим словесним спілкуванням, за допомогою якого вони спілкуватимуться та розумітимуть людей у ​​даній спільноті . Якби цього не існувало у формі конвенції, для людей було б практично неможливо обмінюватися ідеями, почуттями і навіть емоціями . Мова є найбільш традиційним способом вираження мови, і, як ми вже говорили вище, воно не зводиться до усного висловлювання, але може передаватися письмово та жестовою мовою або жестовою мовою, оскільки ця остання найбільш використовується
Визначення критичного

Визначення критичного

Слово критичний - це термін, який широко використовується в нашій мові і який ми застосовуємо для позначення різних питань. Людина , який критикує тему або предмет , з метою поліпшення їх буде називатися критиком . Його батько є його великим критиком, він завжди говорить йому, що йому потрібно для вдосконалення у професійній діяльності . Варто згадати, що критика - це думка, судження,
Визначення епіграфа

Визначення епіграфа

Епіграф - це концепція, яка має особливе та періодичне використання в таких галузях, як література, передача поточної інформації та архітектура . В архітектурі епіграфи виявляються дуже поширеними і складаються з написів легенд, які практикуються на стінах будівлі, щоб надати їм відмінності. Багато разів це вказує на пункт призначення, який ця конструкція мала чи мала в якийсь момент. З іншого боку, в літературі це слово широко використовується для позначення тієї фрази, яка стверджує або висловлює певне запитання, властиве літер
Визначення повідомлення

Визначення повідомлення

Відповідно до його використання термін повідомлення може стосуватися різних питань. Загалом, повідомлення стосується того оголошення або новини, які особа повинна повідомити іншій особі, або тієї, яка призначена для набагато ширшої аудиторії та може стосуватися будь-якої ситуації, про яку можна повідомити . Майже завжди, якщо це останній випадок, засоби масової інформації надсилатимуть відповідне повідомлення. Прикладом таких типів масових повідомлень може бути, коли компанія-постачальник води розміщує в газеті повідомлення, щоб повідомити своїх клієнтів про те,
Визначення недосконалого

Визначення недосконалого

Минулий термін дозволяє нам дати звіт про те, що вже сталося чи сталося . У минулий час ми були дуже щасливі з Хуаном, сьогодні, на жаль, цього вже не відбувається . Тим часом, за вказівкою граматики минулий чи минулий час - це дієслівний час, який ми використовуємо для позначення тих дій, які вже відбулись або які закінчилися . Мій грип, на щастя, вже є частиною минулого часу . Слід зазначити, що минуле - це тип дієслівного часу, який має кілька типів минулого часу ... простий минулий досконалий (стосується тих дій, які вже були завершені в минулому і які як такі можуть не мати відно
Визначення Підкреслення

Визначення Підкреслення

Підкреслення - це один із прийомів, який використовують багато людей, які, вивчаючи текст, вражаючим кольором виділяють ті його частини, що містять основні ідеї. Підкреслюючи ці основні ідеї, чітко диференціюючи їх від другорядних, людина може візуалізувати пропонований вміст. Підкреслення - це фаза до реалізації контуру або концептуальної карти теми дослідження. Крім того, підкреслення робиться також після прочитання тексту кілька разів. Виділіть частини тексту Ці показання дають розуміння, яке дозво
Визначення концептуалізувати

Визначення концептуалізувати

Процес знань показує раціональний процес, в якому здійснення концептуалізації інформації є дуже важливим. Завдяки цьому процесу ми уподібнюємо реальність своїм знанням. Ми постійно обробляємо ментальні концепції, ідеї, що стосуються реальності. Суть знання полягає в інтенціональності, як пояснив філософ Фома Ак
Визначення зіставлення

Визначення зіставлення

Поняття зіставлення може використовуватися в нашій мові для позначення дії зіставлення, що передбачає розміщення чогось поруч із чимось іншим . Тепер варто згадати, що це слово не має такого популярного чи широкого вжитку, і тоді це те, що ми, як правило, використовуємо деякі синоніми більш загального вжитку для позначення одного і того ж, такий випадок: союз, підхід , серед найбільш вживані. Крім того, за вказівкою граматики ми знаходимо посилання на це слово, щоб назвати процедуру, яка дозволяє поєднувати речення і таким чином виявляти синтаксичні зв’язки, що існують між ними . Головною хара
Визначення Просопопеї

Визначення Просопопеї

Можливо, через свою назву це поняття не звучить для нас настільки звично, однак, це одна з риторичних чи літературних постатей, яку ми найбільше застосовуємо у своїх висловах, і одна з тих, яку ми найочевидніше знаходимо на замовлення літератури. Просопопея полягає у віднесенні до тих предметів і речей, які не мають життя або мають абстрактний характер, характеристики, дії і навіть якості людей чи істот, що мають життя. З іншого боку, це слов